ข่าวประชาสัมพันธ์

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

/ckfinder/userfiles/files/obec%20esan(3).pdf
 
 
สถานที่จัดแข่งขัน OBEC Awards ระดับภาค
ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงผัง  ชั้น 3 ห้อง ไอยเรศและ
พื้นที่ผู้เข้าประกวดรางวัล  OBEC Awards
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เฉพาะ ผู้เข้าประกวด  ณ อาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 3  ห้อง ไอยเรศ) เท่านั้น

1.รายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัล  OBEC Awards  ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แก้ไข 12 ธันวาคม 2558  เวลา 16.20 น.)
2.ผังการจัดพื้นที่ ชั้น 3 ห้อง ไอยเรศ (14-15ธค58)

3.รายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัล  OBEC Awards  ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แก้ไข 12 ธันวาคม 2558  เวลา 16.20 น.)(เรียง ตามวัน ตามชั้น  ตามห้องและพื้นที่การประกวด)

ชั้น1.xlsx
ชั้น3-ช้างเผือก.xlsx
ชั้น3-ไอยเรศ.xlsx
ชั้น4-ห้อง1.xlsx
ชั้น4-ห้อง2.xlsx

ทุกชั้นเรียงตาม ห้อง ชั้น พื้นที่.zip

สำหรับผู้เข้าประกวดชั้นอื่น ๆ คงเดิม
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
แผนผังการจัดงาน OBEC Awards ณ มหาวิทยาลัยราขภัฎสุรินทร์
1.รายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัล  OBEC Awards  ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แก้ไข 11 ธันวาคม 2558  เวลา 11.20 น.)
2.ตารางการใช้พื้นที่การประกวด OBEC Awards  ครั้งที่ 5 
3.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 1
4.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 3
5.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 4
ผังการจัดพื้นที่ชั้น1(14-15ธค58)
ผังการจัดพื้นที่ชั้น3(14-15ธค58)
ผังการจัดพื้นที่ชั้น4(14-15ธค58)
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 15:47 น.
แจ้งกรรมการตัดสินรางวัล OBEC Awards
คำชี้แจง
1. บันทึกข้อความ
          - กรอกชื่อโรงเรียนหรือส่วนราชการ
            - กรอกชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง, สังกัด
            - กรอกที่อยู่
            - กรอกทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว
            - ลงชื่อผู้เดินทาง
            - เสนอผอ.โรงเรียนหรือหัวหน้าส่วนราชการของผู้เดินทางอนุมัติ
2. นำบันทึกดังกล่าวมาด้วยในวันประชุมคณะกรรมการ (13 ธันวาคม 2558) เพื่อประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางฯ
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 11:08 น.
เพิ่มเติม แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันเสาร์ ที่ 05 ธันวาคม 2558 เวลา 14:33 น.
คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (50 หน้า รวมภาคผนวก) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:55 น.
การส่งผลงานของผู้เข้าประกวดระดับภาค
การส่งผลงานของผู้เข้าประกวดระดับภาคที่เป็นตัวแทนของทุกเขต ให้ส่งได้ที่ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:12 น.
กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:27 น.
แก้ไข ขนาดโต๊ะในการนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)

ขนาดโต๊ะประกวด

กว้าง 0.45 เมตร ยาว 1.80 เมตร

***ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัดจัดเตรียมมาเอง***
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:35 น.
รายชื่อผู้ประสานงาน OBEC Awards การศึกษาปกติ
นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร           โทร. 0818783864
ศน.อมรรัตน์  เบ้านาค             โทร. 0885825492
นายอัษฎางค์ ศรีอรห์               โทร. 0868716944 
นายวงศกร สีลา                      โทร 0885817241
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:42 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
สรุปผลการประกวด การศึกษาพิเศษ
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 14:23 น.
แผนผังสถานที่การจัดการประกวด

ให้ผู้เข้าประกวดเข้าจัดสถานที่ได้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 16:48 น.
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 12:43 น.
แผนที่สถานที่ประกวด
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:02 น.
ปฏิทินการศึกษาพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:46 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:34 น.
การศึกษาพิเศษ

OBEC AWORDS 58  วันที่  14-15 ธันวาคม  2558  

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

นายอำนาจ  ชนชนะชัย              ประธานดำเนินงาน      โทร.0868636446

นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ   เลขา                        โทร. 0898407204

นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ       คณะทำงาน               โทร. 0914198079

นายสุชาติ  ราชบรรเทา             คณะทำงาน                โทร.0883308739

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:21 น.
 

   

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 79
สัปดาห์นี้ 235
สัปดาห์ที่แล้ว 1,577
เดือนนี้ 3,224
เดือนที่แล้ว 9,105
ปีนี้ 35,966
ทั้งหมด 587,843