การส่งผลงานของผู้เข้าประกวดระดับภาค
การส่งผลงานของผู้เข้าประกวดระดับภาคที่เป็นตัวแทนของทุกเขต ให้ส่งได้ที่ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:12 น.