กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:27 น.