แก้ไข ขนาดโต๊ะในการนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)

ขนาดโต๊ะประกวด

กว้าง 0.45 เมตร ยาว 1.80 เมตร

***ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัดจัดเตรียมมาเอง***
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:35 น.