ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1821/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

<<ดาวน์โหลด ที่นี่>>
 
 

หนังสือแจ้ง สพป./สพม เรื่องการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
ระดับชาติในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
ณ  ภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

<<หนังสือแแจ้ง>>
<< บัญชีรายชื่อตัวแทนระดับภาคใต้>>
<<รายละเอียดการเตรียมความพร้อม>>

yesตารางการประกวด และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดตามได้ทาง website ระดับชาติ : obecawards.net yes


+++++++++++++++++++++++++++
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั่งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคใต้ 
ไฟล์แนบ
+++++++++++++++++++++++++++
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้
หมายเหตุ :  ค่ำสั่งแต่งตั้ง สพฐ. ให้รับในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 
<< หนังสือแจ้ง>>        <<ไฟล์แนบ>>

smileyรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ปี 2558
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
<<ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯ..ที่นี่>>
วันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2558 เวลา 11:23 น.
ขนาดโต๊ะจัดบูธนิทรรศการ
วันอังคาร ที่ 01 ธันวาคม 2558 เวลา 15:53 น.
สถานที่จัดการประกวด โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:21 น.
>> หนังสือราชการแจ้ง สพป./สพม. เรื่องการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWORDS)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:35 น.
>> รายละเอียดการแข่งขัน ระดับภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ 17  พฤศจิกายน  - 25 ธันวาคม 2558

กรอกการสมัครผ่านระบบ 1 - 4  ธันวาคม 2558

ตรวจสอบคุณสมบัติฯ/แก้ไขรายชื่อ ประเภทรางวัลด้านที่แข่งขันผ่านระบบ  ภายในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558

ส่งเอกสารการเข้าประกวด ณ สพป.สงขลา เขต 2 (โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)  ระหว่างวันที่  7-8  ธันวาคม 2558
        - ให้เขตพื้นที่เป็นผู้รวบรวมและนำมาส่งเท่านั้น   
        - ส่งเอกสารผลงาน 50 หน้า(รวมภาคผนวค) 2 ชุด ละ 3 เล่ม
        - เอกสารผลงานใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับชาติ
        - ใช้ผล A-NET,O-NET ปีล่าสุด
        - ใช้ผล LAS ปีล่าสุด  สำหรับ ป.2 ป.5 ม.2 ม.5

คณะกรรมการอ่านผลงาน  12 - 13 ธันวาคม 2558

ดำเนินการประกวด  ณ ห้องตะกั่วปา โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    14 ธันวาคม 2558
        - ลงทะเบียน/รายงานตัว/จัดบูธนิทรรศการ เวลา 07.30 น.

ประกาศผล/จัดทำเกียรติบัตร 14 ธันวาคม 2558

จัดส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ  17 - 18 ธันวาคม 2558

ประกวดระดับชาติ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:49 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ผลการประกวด


012 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ

039 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ

082 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ

094 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ

114 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ

196 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15:12 น.
ขนาดโต๊ะประกวด OBEC Awards ระดับชาติ
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:50 น.
การสมัครเข้าประกวด
1.ใบสมัคร คลิกที่นี่
2. รายชื่อผู้สมัครรายกิจกรรม คลิกที่นี่
 
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:12 น.
รหัสกิจกรรมรหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards 2558
1. การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร คลิกที่นี่
2. รหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards 2558 คลิกที่นี่
 
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00:20 น.
เอกสารเพิ่มเติม

1. เกณฑ์การได้โล่ / เกียรติบัตร คลิกที่นี่
2. หนังสือประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:58 น.
รายละเอียดการแข่งขัน ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ

ประชุมรับนโยบาย ทดสอบระบบ 15-17 พฤศจิกายน 2558

ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  18 พฤศจิกายน 2558

ประชาสัมพันธ์  17-30 พฤศจิกายน 2558

ส่งใบสมัคร/เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติฯ  1 - 4  ธันวาคม 2558

ตรวจสอบคุณสมบัติฯ/ประกาศรายชื่อ 5 - 6 ธันวาคม 2558

ส่งเอกสารผลงาน50 หน้า(รวมภาคผนวค) 2** ชุด 7 - 8 ธันวาคม 2558

*เอกสารผลงานใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับชาติ

**เอกสารผลงาน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม

***ใช้ผล A-NET,O-NET ปีล่าสุด

****ใช้ผล LAS ปีล่าสุด  สำหรับ ป.2 ป.5 ม.2 ม.5

จัดเตรียมการประกวด/ประชุมคณะกรรมการฯ 12 - 13 ธันวาคม 2558

ดำเนินการประกวด 14 ธันวาคม 2558 

ประกาศผล/จัดทำเกียรติบัตร 15 ธันวาคม 2558

จัดส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ  17 - 18 ธันวาคม 2558

ประกวดระดับชาติ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ตารางแสดงรายละเอียด..คลิก

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:45 น.
 

 

เกณฑ์การได้โล่ / เกียรติบัตร(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

 
 
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 27
เมื่อวาน 74
สัปดาห์นี้ 112
สัปดาห์ที่แล้ว 123
เดือนนี้ 312
เดือนที่แล้ว 2,165
ปีนี้ 6,880
ทั้งหมด 194,474