สถานที่จัดการประกวด โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:21 น.