แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ปี 2558
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
<<ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯ..ที่นี่>>
วันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2558 เวลา 11:23 น.