ขนาดโต๊ะจัดบูธนิทรรศการ
วันอังคาร ที่ 01 ธันวาคม 2558 เวลา 15:53 น.