ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
(การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกันยมาส ชูจีน โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางกาญจนา พรหมแก้ว โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางสาวละมัย แป้นจุลสี โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางสาวอภิญญา สุรินราช โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 3  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ