ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
(การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนิกร ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดปากควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม โรงเรียนบ้านโกตา สพป.สตูล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายธนา ทองคโชค โรงเรียนวัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
5 นางอรไท มะลิแก้ว โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง  
6 นางอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ