ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนงเยาว์ นาพิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ โรงเรียนวัดบ้านแลง สพป.ลำปาง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสมิตา ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏษ์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิริยา แสงมณี บ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
6 นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
7 นางทิภาพร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ