ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.อุทัยธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป.พิจิตร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศุทธา จักคาม โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ โรงเรียนวัดหัวเมือง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายวิทยา ทองโสม โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายนิรชา พันธุพัฒน์ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ