กำหนดการแข่งขันกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

วัน อาทิตย์ ที่ 13 ธันวามคม 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  โดยกำหนดการแข่งขัน ดังนี้

1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริหารจัดการ
3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


 รายการแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมล้านนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
เวลา 08.30  -  16.30 น.


/ckfinder/userfiles/files/name_obec_north_sscm.pdf

คลิกลิงคฺ์ด้านบน หรือ คลิกที่นี่

******* วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ประกาศผล*******

ส่งมาที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
           154  หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
           50180
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:13 น.