ดาวน์โหลดเอกสาร
♦ คู่มือ การใช้งานลงทะเบียนโปรแกรมงานการลงทะเบียนและรายงานผล Obec Awards
♦ UserName/password เขตพื้นที่ ที่เข้าร่วม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:06 น.