กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับภาคเหนือ
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:01 น.