ประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
mail ผู้เข้าการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับชาติ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ระดับชาติ
http://awards58.obecawards.net/
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 11:06 น.