ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
►ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
    สามารถตรวจสอบผลการประกวด ได้ที่เมนู ผลการประกวดรายกิจกรรม หรือ http://awards58.obecawards.net/obec-north/?name=category&file=view_all  (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558)
 
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15:27 น.