ขนาดโต๊ะจัดบูธนิทรรศการ
วันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2558 เวลา 09:14 น.