สถานที่ประกวดแข่งขัน

สถานที่ประกวดแข่งขัน วันที่ 14 ธันวาคม 2558 

►โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก⇒ ระดับประถมศึกษา
►โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ⇒ ระดับมัธยมศึกษา
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:17 น.