ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.ลำพูน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.เชียงราย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.พิจิตร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.เชียงราย เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.เชียงราย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.พะเยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.ลำพูน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.พะเยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.แพร่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ลำปาง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ตาก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.แพร่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.ลำปาง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.น่าน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.ตาก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.น่าน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.ลำปาง เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.พิจิตร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ดูผล ดูเหรียญ
46 สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) ดูผล ดูเหรียญ
47 สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) ดูผล ดูเหรียญ
48 สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ดูผล ดูเหรียญ
49 สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ดูผล ดูเหรียญ
54 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ดูผล ดูเหรียญ