ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป.สุรินทร์ เขต 2
2 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
3 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1
4 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ