ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
5 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นางอัญชิษฐา วิชาพูล โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวณัฐนันทน์ สำราญสุข โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางกมลรัตน์ พุดสีเสน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
10 นางศิริพร อุ่นสำโรง โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ