การจัดส่งผลงานการประกวด ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ผู้เข้าแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
เลขที่๕๕ หมู่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐. โทรศัพท์: ๐-๕๖๕๑-๑๓๓๔
(กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องจัดส่งแบบEMSเท่านั้น)

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06:22 น.