กำหนดการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค

ภาคกลางและภาคตะวันออก  
สพม. เขต 42             วันที่ 29  พฤศจิกายน 2558
ภาคเหนือ
สพป.พิษณุโลก เขต 1  ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.สุรินทร์ เขต 2      ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2558
ภาคใต้                               
สพป.สงขลา เขต 2      วันที่ 14 ธันวาคม
 2558

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:13 น.